Tina Van Aerschot

Advocaat

Afbeelding contactpersoon

Overige gegevens

Sedert 01.09.2011 is zij actief lid van diverse commissies binnen de Balie.  Sedert 01.03.2017 is zij Voorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand te Leuven. 

Tina VAN AERSCHOT studeerde in 1999 af aan de K.U.L. als licentiaat in de rechten.  Hetzelfde jaar heeft zij haar stage aangevat, waarna zij in 2002 werd ingeschreven op het Tableau van de Orde van Advocaten te Leuven. 

Zij heeft zich hoofdzakelijk bekwaamd in het personen- en familierecht en het jeugdrecht.  Voor het overige is zij actief in het algemeen verbintenissenrecht, het strafrecht, het verkeersrecht, het huurrecht, evenals houdt zij zich bezig met inning van facturen. 

In 2005 heeft Tina VAN AERSCHOT de postacademische opleiding “Jeugdrecht” gevolgd.  Zij maakt deel uit van de permanentie bij de Jeugdrechtbank te Leuven, wat inhoudt dat zij regelmatig minderjarigen, die voor de Jeugdrechter dienen te verschijnen als raadsman bijstaat. 

Tevens maakt zij deel uit van de permanentie inzake gedwongen opname van geesteszieken. 

Tina VAN AERSCHOT zetelde tijdens gerechtelijk jaar 2013-2014 in de Raad van de Orde van Advocaten van de Balie te Leuven.  Zij zetelt thans opnieuw in de Raad sedert 01.09.2016.  

Sedert 01.09.2011 is zij actief lid van diverse commissies binnen de Balie.  Sedert 01.03.2017 is zij Voorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand te Leuven. 

Contactformulier

Stuur een e-mail. Alle velden met een * zijn verplicht.